Greške na SHARP 54AT-15S

SHARP 54AT-15S
2339
NE RADI
PREKID OSIGURAČA F701(T2A) ZBOG PROBOJA C702 (0,1uF/250VAC X2)

SHARP 54AT-15S
1894
NE RADI, NAPAJANJE CVRČI
KRATKI SPOJ NA NAPAJANJU +10V ZBOG PROBOJA Q509 (BC338) I Q510 (BC639). ONI SU BOOTSTRAP GENERATOR ZA FLYBACK VERTIKALNOG OTKLONA.

SHARP 54AT-15S
1777
SNIJEG NA SLICI, NEMA TONA, NEMA PRIJEMA
HORIZONTALNI IZLAZNI TRANZISTOR U KRATKOM SPOJU. OSLABILI MALI ELEKTROLITI U SEKUNDARNOM DIJELU SWITCHING NAPAJANJA C712, C713, C719, C604, C622, C716, C714 TE PREKINUT OTPORNIK R602 (330R) U KRUGU DRIVERA HORIZONTALNOG IZLAZNOG TRANZISTORA (NEMA BAZNOG TRAFOA).

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!