Greške na QUADRO CTV-5525

QUADRO CTV-5525
2334
AUTOMATSKO TRAŽENJE PROGRAMA NE STAJE TOČNO NA KANALU
RAZDEŠENA ZAVOJNICA L203 UZ LA76810

QUADRO CTV-5525
2358
NISKA SLIKA, NORMALE GEOMETRIJE
POBRKANI PODATCI U EEPROMU

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!