Greške na QUADRO CTV-37V10 TXT CHASSIS 3Y011

QUADRO CTV-37V10 TXT CHASSIS 3Y011
2300
SLIKA BEZ BOJE, OSD BLJEŠTVO BIJEL, TELETEXT NE RADI
GREŠKA U PODATCIMA EEPROMA

QUADRO CTV-37V10 TXT CHASSIS 3Y011
2156
VERTIKALNA CRTA NA EKRANU
PREKID SPOJA NA VEZNOM KONDENZATORU HOR. OTKLONSKIH ZAVOJNICA

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!