Greške na QUADRO CTV-55S10 TXT

QUADRO CTV-55S10 TXT
2150
NISKA SLIKA, NORMALE GEOMETRIJE
POGREŠNI PODATCI U EEPROMU

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!