Greške na GRUNDIG CUC 4400

GRUNDIG CUC 4400
2055
JAKO SVIJETLA SLIKA ZA POVRATNIM LINIJAMA
GREŠKA U EKRANU. KATODA PLAVE IMA SPOJ PREMA MASI.

GRUNDIG CUC 4400
501
NE DA SE UKLJUČITI
LOŠ ELETROLIT C633 (100uF/25V) U SWITCHING NAPAJANJU

GRUNDIG CUC 4400
1028
NE RADI
PROBOJ MREŽNOG GRETZA, IZGORIO MREŽNI OSIGURAČ

GRUNDIG CUC 4400
1526
NE RADI
OTKAZALA MREŽNA SKLOPKA CUC

GRUNDIG CUC 4400
1815
NE RADI
LOŠ MALI ELEKTROLIT C633 U NAPAJANJU TDA4605

GRUNDIG CUC 4400
224
NEMA SLIKE
OTKAZAO TDA3562

GRUNDIG CUC 4400
1029
NEMA SLIKE
PREKIDU MASE KOJA IDE NA CRT PLOČICU. DIO ŠTAMPANOG VODA NA RGB PLOČICI KOJI IDE PREMA MASI JE IZGORIO ?

GRUNDIG CUC 4400
249
RAZLIJEVA SE BOJA
DOTRAJAO EKRAN

GRUNDIG CUC 4400
1255
SNIJEG NA SLICI, NEMA TONA, NEMA PRIJEMA
OTKAZAO SDA3202-3

GRUNDIG CUC 4400
1397
SNIJEG NA SLICI, NEMA TONA, NEMA PRIJEMA
OTKAZAO ČIP SDA3202-3 U TUNERU - IZLAZ (PIN 18) KOJI PODEŠAVA TUNEROV NAPON JE PRESTAO RADITI

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!