Greške na GRUNDIG SUPER COLOR 8250

GRUNDIG SUPER COLOR 8250
2053
FLEKE BOJE NA EKRANU
KVAR PTC-A R641

GRUNDIG SUPER COLOR 8250
24
HORIZONTALNA CRTA NA EKRANU
PREGORIO BC337 U VERTIKALNOM SKLOPU

GRUNDIG SUPER COLOR 8250
1299
KLIN U SLICI
LOŠ ELEKTROLIT U NAPAJANJU +A 220uF/400V-1/2

GRUNDIG SUPER COLOR 8250
2052
LOŠ PRIJEM
TUNER U KVARU

GRUNDIG SUPER COLOR 8250
23
MIJENJA SE FOKUS
LOŠA VN KASKADA

GRUNDIG SUPER COLOR 8250
869
NE RADI
PREKID OTPORA 2,7R/4W NA REGULACIONOJ KARTICI

GRUNDIG SUPER COLOR 8250
1475
NE RADI
RAZLOTAN R608 U NAPAJANJU +A. TO JE POSLJEDICA PREKIDA RC KOMBINACIJE NA PRVOM TIRISTORU HORIZONTALNOG OTKLONA (C502-3,9NF I R502-300R/11W). REZULTAT JE BIO PRENAPON NA TIRISTORU TE NJEGOVO NEKONTROLIRANO VOĐENJE NAKON ČEGA BI ODRADILA STRUJNA ZAŠTITA NA NAPAJNAJU +A.

GRUNDIG SUPER COLOR 8250
1582
NE RADI
PREKID OTPORA 2,7R/4W NA REGULACIONOJ KARTICI ZBOG LOŠE IZRADE OTPORNIKA (NAMOTANA ŽICA NIJE BILA POTPUNO ZALIVENA TE SE PREGRIJAVALA).

GRUNDIG SUPER COLOR 8250
22
NEMA SKALE PROGRAMA KOD TRAŽENJA KANALA
NIJE BILO NAPONA NA UHR BAUSTEINU KOJI SE DOBIVA SA MALOG MREŽNOG TRANSFORMATORA

GRUNDIG SUPER COLOR 8250
1314
NEMA SLIKE
IZGORIO OSIGURAČ T1.6A U KRUGU GRIJANJA EKRANA

GRUNDIG SUPER COLOR 8250
1670
NEMA SLIKE
VERTIKALNI OTKLON OSTAO BEZ NAPONA NAPAJANJA D+ ZBOG KRATKOG SPOJA U DIODAMA DI627 I DI627A

GRUNDIG SUPER COLOR 8250
1584
NEMA ZELENE LINIJE KOD TRAŽENJA PROGRAMA
LOŠ SPOJ MASE KOJA PROLAZI PREKO PINOVA KOJI SU ZALOTANI SA OBJE STRANE TISKANE PLOČICE UHR BAUSTEINA

GRUNDIG SUPER COLOR 8250
1669
POVREMENO SAM POČNE TRAŽITI TV KANALE NA VHF I PODRUČJU
PROCESOR TMS3748NS INTERNO DOBIVA SPOJ NA PINU ZA PRETRAGU BANDA VHF I

GRUNDIG SUPER COLOR 8250
1023
PREKLOPLJENA SLIKA PO VERTIKALI ODOZDO
LOŠ BUTSTRAP ELEKTROLIT C465 U VERTIKALNOM STUPNJU

GRUNDIG SUPER COLOR 8250
21
PREVISOKA SLIKA - TRIMEROM SE NEDA PODESITI NA MANJE
TRIMER ZA VERTIKALNU AMPLITUDU IMAO JE 35K UMIJESTO 50K

GRUNDIG SUPER COLOR 8250
679
SLIKA JAKO SUŽENA I JASTUČASTA
IZGORIO OTPOR 1R KOJI JE U SERIJI SA IZLAZOM OW BAUSTEINA

GRUNDIG SUPER COLOR 8250
680
SLIKA MIJENJA ŠIRINU
LOŠ TRIMER NA REGEL BAUSTEINU

GRUNDIG SUPER COLOR 8250
2051
SNIJEG NA SLICI, NEMA TONA, NEMA PRIJEMA
OTKAZAO MEĐUFREKVENTNI SKLOP

GRUNDIG SUPER COLOR 8250
1583
SVIJETLE POVRATNE LINIJE PRI VRHU SLIKE
ISHLAPIO VEZNI KONDENZATOR ZA SEPARACIJU VERTIKALNIH IMPULSA ZATAMNJENJA C931 NA RGB BAUSTEINU

GRUNDIG SUPER COLOR 8250
20
SVIJETLIJA HORIZONTALNA LINIJA NA GORNJOJ POLOVICI EKRANA
OSCILIRANJE U VERTIKALNOM IZLAZNOM STUPNJU

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!