Greške na ORION 20 JMK II TXT

ORION 20 JMK II TXT
1689
NE RADI, ZDIMIO SE
PROBOJ STK730-080 U NAPAJANJU 103V ZBOG PREGRIJAVANJA NASTALOG ZBOG SUŠENJA PASTE I ODMICANJA OD HLADILA. PREKID U R505 (0.22R).

ORION 20 JMK II TXT
1690
PREKLOPLJENA SLIKA PO VERTIKALI ODOZDO
LOŠ C409 - BOOTSTRAP ELKO UZ VERTIKALNI DRIVER

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!