Greške na SAMSUNG CB-5085 TB

SAMSUNG CB-5085 TB
1633
GASI SE I PALI
LOŠI SPOJEVI

SAMSUNG CB-5085 TB
1790
NE RADI
PROBOJ KONDENZATORA C805 (2,2nF/800V) U PRIMARNOM DIJELU SWITCHING NAPAJANJA TE PREKID OSIGURAČA

SAMSUNG CB-5085 TB
1793
NE RADI
KRATKI SPOJA NA 20V NAPAJANJA 3S0680RF

SAMSUNG CB-5085 TB
1841
NE RADI
PREVISOK NAPON NAPAJANJA PROUZROČIO PREGARANJE HIBRIDNOG DRIVERA SMR40200, 160V ZAŠTITNE DIODE D806 (R2KN) I OSIGURAČA F801.

SAMSUNG CB-5085 TB
2218
NE RADI
LOŠ C851 U PRIMARNOM DIJELU SWITCHING NAPAJANJA PROUZROČIO PREGARANJE HIBRIDNOG DRIVERA SMR40200, 160V ZAŠTITNE DIODE D806 (R2KN) I OSIGURAČA F801.

SAMSUNG CB-5085 TB
1730
NE RADI, ZDIMIO SE
PROBOJ DISK BUSTER KONDENZATORA C409 (1nF/2000V)

SAMSUNG CB-5085 TB
1944
PREŠIROKA SLIKA
LOŠ ELKO C802 U PRIMARNOM DIJELU SWITCHING NAPAJANJA

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!