Greške na RIZ CATV 1053 NSF

RIZ CATV 1053 NSF
1493
HORIZONTALNA CRTA NA EKRANU
PASTA ZA LEMLJENJE NAPRAVILA VODLJIVE SPOJEVE PO ŠTAMPI

RIZ CATV 1053 NSF
558
NE RADI
UDAR GROMA U MREŽU, R902, Q904, Q902, Q903, D401, 47uF/25 U ŠLUSU (ILI PREKIDU)

RIZ CATV 1053 NSF
1142
NE RADI
NAPAJANJE U KVARU, R902, Q904, C912 U ŠLUSU (ILI PREKIDU)

RIZ CATV 1053 NSF
1494
NE RADI MEMORIRANJE PROGRAMA I PODEŠAVANJA
PASTA ZA LEMLJENJE NAPRAVILA VODLJIVE SPOJEVE PO ŠTAMPI

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!