Greške na GORENJE BTV 306

GORENJE BTV 306
1490
FLEKE BOJE NA EKRANU
PTC DEMAGNETIZATOR NE RADI

GORENJE BTV 306
1487
HORIZONTALA PUMPA - SLIKA SA OBOSTRANIM KLINOM KOJI MJESTIMICE SUZUJE SLIKU NA VERTIKALNU CRTU
PROBLEM U SCR-U U SWITCHING NAPAJANJU

GORENJE BTV 306
1685
NEMA SLIKE
MREŽNI ELEKTROLIT 670 U PREKIDU

GORENJE BTV 306
1486
SLIKA PREVELIKA I TAMNIJA PO SREDINI
GREŠKA U VN KASKADI

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!