Greške na AUDIOTON CTV 5102

AUDIOTON CTV 5102
1481
NE RADI
PROBOJ MOSFETA MTP6N60 (T101) I PREKID OSIGURAČA T1.25A (FU102). LOŠ ELEKTROLIT U NAPAJANJU TDA4605 C110 (47uF).

AUDIOTON CTV 5102
1970
NE RADI 'VHF III' BAND
SVI BANDOVI SU BILI UHF ZBOG TOGA JER JE ČIP V104 (LA7910) ZA UKLJUČENJE NAPONA ZA TUNER OSTAO BEZ GND-A ZBOG PUCANJA ŠTAMPANE PLOČICE KOD TUNERA.

AUDIOTON CTV 5102
1971
NE RADI ISKLJUČENJE (PRELAZAK U STANBY MOD)
KRATKI SPOJ U V306 I V309 TRANZISTORIMA ZA UKLJUČENJE NAPONA U1 (120V)

AUDIOTON CTV 5102
727
NE RADI, ZDIMIO SE
MREŽNI ELEKTROLIT PROCURIO OD PRENAPONA U 220V MREŽI (380V)

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!