Greške na GORENJE BTV 806

GORENJE BTV 806
1307
BJEŽI SA TOČNOG PRIJEMA DOK SE NE UGRIJE
OTKAZAO ELEKTOLIT C1028 (47uF/63) NA NAPONU 55V TE JE BIO NESTABILAN NAPON NA ZENER DIODI 30V

GORENJE BTV 806
1938
DALJINSKI RADI, ALI GA UREĐAJ NE DETEKTIRA
PUKNUO KONEKTOR OD IC PRIJEMNIKA TE SU SE KONTAKTI ODMAKNULI

GORENJE BTV 806
1999
NE RADI, NAPAJANJE BRUJI
PROBOJ HORIZONTALNOG IZLAZNOG TRANZISTORA BU208 (T1002). VN KASKADA U KVARU (POPUCALA KOD FOKUSA).

GORENJE BTV 806
2335
NE RADI, NAPAJANJE BRUJI
KRATKI SPOJ PRIMARA VN TRANSFORMATORA TRU47/25-03 (O-M) NA SEKUNDARNI NAMOT (C-D-E-F).

GORENJE BTV 806
1819
NE RADI, ZDIMIO SE
PROBOJ C605 U NAPAJANJU IZAZVAO PROBOJ MREŽNOG OSIGURAČA. C605 ODVAJA 220V NAPAJANJE I MASU TV-A.

GORENJE BTV 806
1305
NEMA HORIZONTALNE SINKRONIZACIJE
LOŠ TRIMER HORIZONTALNE FAZE I ELKO C414 (10uF)

GORENJE BTV 806
1306
SLIKA DIŠE PO HORIZONTALI I VERTIKALI OVISNO O KADRU
VN KASKADA NEISPRAVNA. VISOKI NAPON NIJE STABILAN. LOŠ C1032 U KRUGU IK (STRUJE KATODE CRT-A).

GORENJE BTV 806
1816
SLIKA JAKO HORIZONTALNO ISPRUGANA U RITMU SWITCHING NAPAJANJA
LOŠI ELEKTROLITI C691I C02 U NAPAJANJU 225V

GORENJE BTV 806
1065
SLIKA SE POJAVI POSLIJE PAR MINUTA I ONDA JE PAR MINUTA BLJEŠTAVO ZELENA NAKON ČEGA PRORADI I POVREMENO MJENJA SVJETLINU
RADNA TOČKA CRT-A LOŠA. POVEŠANJEM UG2 NA 600V DOŠLO JE DO STABILIZACIJE.

GORENJE BTV 806
1737
TON PREGLASAN PRILIKOM UKLJUČENJA
ANALOGNA PODEŠAVANJA SE NE MOGU SPREMITI JER JE OTKAZALA MEMORIJA M120. TAKOĐER NE RADI NI MEMORIRANJE PROGRAMA.

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!