Greške na HANSEATIC 2180X

HANSEATIC 2180X
1018
NEMA SLIKE
ZAKAZAO TDA1170N U VERIKALNOM OTKLONU TE JE PREGORIO OTPOR U NAPAJANJU R320 (10R)

HANSEATIC 2180X
1019
SLIKA PREKLOPLJENA PRI VRHU TE SE VIDE TELETEXT LINIJE
LOŠ BUTSTRAP KONDENZATOR C302

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!