Greške na GEC KOLOR TV

GEC KOLOR TV
569
BJEŽI PRIJEM
PROBOJ U KONDENZATORU TUNERA

GEC KOLOR TV
568
NAPAJANJE FUĆKA
LOŠ ELEKTROLIT U SWITCHING NAPAJANJU - CVILIO NA 8KHZ

GEC KOLOR TV
567
PUMPA ZAŠTITA
PUKNUT KONDENZATOR U ISPRAVLJAČU. PROBIJENA VN KASKADA PREMA KOLEKTORU BU208. PROBIJEN BU208.

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!