Greške na GORENJE BTV 854

GORENJE BTV 854
417
GUBI PRIJEM
ODLOTANA ANTENSKA UTIČNICA I OSTALI LOŠI SPOJEVI NA TV-U

GORENJE BTV 854
254
NE RADI
MREŽNI KABEL PREKINUT

GORENJE BTV 854
1639
NE RADI, ZDIMIO SE
LOŠ SPOJ NA BUSTER KONDENZATORU IZAZVAO DIMLJENJE PLOČICE. LOŠ TRIMER ZA VERTIKALNU AMPLITUDU.

GORENJE BTV 854
858
NEMA BOJE
PREKID TRIMERA R06 (470R) NA KARTICI COLOR-PAL U KRUGU PODEŠAVANJA AMPLITUDE BOJE

GORENJE BTV 854
44
NEMA SLIKE NI TONA - DISPLAY POKAZUJE PROGRAM
PRESTAO RADITI HORIZONTALNI OSCILATOR SA TDA3576

GORENJE BTV 854
1547
NEMA SLIKE NI TONA, STABILIZATOR CVRČI
OTKAZAO ČIP HORIZONTALNOG OSCILATORA TDA3576 (IC401). ISPARIO C1022 U 27V NAPAJANJU.

GORENJE BTV 854
1113
NEMA SLIKE, DIMIO SE
VN KASKADA PROBILA

GORENJE BTV 854
424
NEMA SLIKE, PUCKETA VN
PROBOJ I PREKID VN ŠPULE NA HV TRANSFORMATORU

GORENJE BTV 854
1114
POVREMENO SE NEDA UKLJUČITI
PRENIZAK NAPON NAPAJANJA PROUZROKUJE RESET (PIN4-MAB8048) PRILIKOM UKLJUČENJA RELEJA NAPAJANJA

GORENJE BTV 854
1121
RASTER NA EKRANU, IMA TON
PRENIZAK NAPON UG2 NE OTVARA DOVOLJNO CRT

GORENJE BTV 854
206
SAMO SVIJETLI RASTER
KVAR VIDEO DEKODERA TDA3562

GORENJE BTV 854
1127
SLIKA PO VERTIKALI U DONJOJ POLOVICI RAZVUČENA NA RIJETKE LINIJE, A GORE ZBIJENA
TRIMERI VERTIKALE LOŠI

GORENJE BTV 854
1239
SLIKA POVREMENO CRVENI, IZBJELJUJE, BLJESKA
PREMALI NAPON UG2

     Ako želite pretraživati našu bazu grešaka na vašem PC-u, možete to raditi sa našim programom TV DOSJE. Baza podataka sa potpunim postupcima servisiranja se može dobiti za samo 25kn.

     Za eventualne štete nastale zbog korištenja ovih podataka ne odgovaramo!